Järvamaa MV 2020 koroona paarismängus

Toimumise aeg
L 14.11.2020, 10:00
Asukoht
Türi Spordihoone
Spordialad
Koroona
Kontaktisik
Kalju Mägi
Kontaktisiku e-post
Kontaktisiku telefon

Tulemused

Järvamaa koroona paarismängude MV juhend 2020

JÄRVAMAA  KOROONA   PAARISMÄNGUDE

MEISTRIVÕISTLUSTE

 

JUHEND

I EESMÄRK :

1.Pakkuda võistlemise võimalusi maakonna koroonamängu huvilistele ja hoogustada koroonamängu tervikuna maakonnas.

II AEG JA KOHT :

2. Võistlused toimuvad Türi võimlas 14.11.2020.a. Algus kell 10.00

III REGISTREERIMINE

3.Võistlejate nimeline registreerimine toimub võistluspäeval kell 9.30-9.45

IV OSAVÕTJAD

4.Võistlustest lubatakse osa võtta kõikidel sportlastel, kes järgivad kehtivaid koroonamängu võistlusmääruseid. Järvamaa meistrivõistluste tiitel antakse Järvamaal elavale, õppivale, töötavale ja  Järvamaa spordiklubide liikmeskonda kuulevale sportlasele.

V KORRALDUS , LÄBIVIIMINE JA TULEMUSTE ARVESTAMINE

5. Võitlused korraldab ja viib läbi Türi Spordiklubide Liit .Võistlused viiakse läbi Eestis kehtivate võistlusmääruste kohaselt.

6..Mängitakse  “parem kolmest” geimist (3:0; 2:1) sõltuvalt osavõtjate arvust kas šveitsi süsteemis    üle 12  paariga vastavalt osalejate arvust 5, 6, 7 jne vooruga ( Šveitsi süsteemis paremusjärjestus : võrdsete punktide korral liidetakse kokku punktide arv , mis mängijal oli iga vooru järel .Suurima summa saanud võistleja saab kõrgema koha . Kui ka see ei selgita paremusjärjestust , siis jäetakse ära  I , II jne vooru järgsed punktid ) ja kuni 8 paariga turniirisüsteemis  või  8-12 paariga alagruppides turniirisüsteemis ( eelmise aasta neli  kuni kuus  paremat paari paigutatakse) : alagrupid moodustuvad : I , IV ,VI , 2,4,6,8 jne – II, III ,V 1, 3,5,7 jne ; 1,2…jne numbrid loositakse .Turniiri  süsteemis paremusjärjestus võidetud punktide (võidetud geimide) järgi. Punktide võrdsusel korral läheb esimesena arvesse  omavahelise mängu tulemus ja seejärel edasi parem tulemus kõrgema koha saavutanud paariga.

VI AUTASUSTAMINE

 7. I-III kohale tulnud võitlejaid autasustatakse Järvamaa meistrivõistluste medali  ja diplomiga,    

Võisteldakse järgmistes klassides :

1)naispaarid

2)meespaarid

VII VÕISTLUSTE LÄBIVIIMINE

8. Kõik võistluse läbiviimisega seotud kulud kannab Järvamaa Spordiliit . Võistluste lähetamisega ja toitlustamisega seotud kulutused kannavad sportlased ise või neid lähetanud organisatsioonid.

VIII  ÜLDISELT

9. Kõikidel võistlejatel  kaasa võtta  kiid  ja vahetusjalanõud. Mänguseibid ja löögikettad on korraldajate poolt .

10.Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab kohtunikekogu  koos võistlejatega kohapeal .

 

Informatsioon mobiililt: 53413643

 

Koostas :                                  Kalju  Mägi

 

Meie partnerid