Järvamaa Spordiklubidel on võimalik esitada taotlusi 2023.a sporditoetusteks

06.12.2022

Väinjärve jooks 2022.aastal

On alanud 2023.a Järvamaa Meistrivõistluste  korraldamise õiguse taotlemine ja

Järvamaa 2023.a liikumisharrastuse tegevuste   korraldamise toetuseks taotluste esitamine.

 

Järvamaa Spordiklubidel on võimalik esitada taotlusi 2023.a sporditoetusteks:

  1. Järvamaa meistrivõistluste korraldamise õigust ja toetust;
  2. Järvamaa elanikele suunatud liikumisharrastuse tegevuste korraldamise  toetust,
    mis  vastavad harrastusspordi toetamise eraldamise korras ette antud kriteeriumitele.

 

Kuna 2023.a on kuulutatud liikumisaastaks, mille eesmärk on tekitada inimestes (elukaare üleselt - lastest eakateni) rohkem huvi

liikumisharrastuste ja tervislikumate eluviiside vastu. Siis ootame ka selle laadseid liikumisharrastuse sündmusi.

 

Kõik vormid on üleval Järvamaa Spordiliidu kodulehel  https://jarvasport.ee/et/dokumendid

Taotluste vormid

 

Liikumisharrastuse taotlemise reglement ava

Liikumisharrastuse taotluse vorm ava

Liikumisharrastuse aruande vorm ava

Liikumisharrastuse aruande vorm 2 ja enam võistlust  ava

 

Meistrivõistluste taotluse reglement ava

Meistrivõistluste taotluse vorm ava

Meistrivõistluste eelarve näidisvorm ava

Meistrivõistluste aruande vorm

 

NB! Palun vaata, et ka 2022.a toetuse saajatel on lepingujärgne aruanne esitatud!

 

Spordiseaduse §4 ütleb, et maakonna spordiliit on maakonnas tegutsevate spordiklubide ühendus,
kes rahvusliku olümpiakomitee liikmena esindab maakonna sporti ja
kellel on ainuõigus korraldada maakonna meistrivõistlusi ning anda vastavaid tiitleid.

Järvamaa Spordiliidu juhatus ootab, et Järvamaa meistrivõistlusi taotletava klubi

ala juhend  vastab JSL juhatuse poolt kinnitatud üldjuhendile.
Meistrivõistluste juhendil peab olema
JSL logo ja klubi logo,
korrektne pealkiri, eesmärk, toimumise aeg ja koht;
osavõtjad ja osavõtutingimused;
 korraldamine ja läbiviimine (reeglid);
autasustamine,
andmekaitse seadusele mõistes kehtiv viide.
Meistrivõistluste juhend on koostatud dokumendi kirjas
 Times New Roman 12.
JSL logo on saadaval: 
www.jarvasport.ee kodulehel 

 

Palun vaatake ka oma spordiklubi arengukava kehtivust ja selle uuendamisel saata JSL uus arengukava.

Samuti vaata, et sinu klubi andmed oleksid uuendatud ja korrektsed Spordiregistris https://www.spordiregister.ee/et/piirkond/5/jarvamaa

 

 

Võistluste läbiviija on kohustatud  kasutama  spordiliidu sümboolikat nii juhendil, kui ka võistlusel  ( spordiliidus olemas (lipud, bännerid rull-up)

ning oma klubi sümboolikat (olemasolul).

 

Taotlused koos  eelarve ja juhenditega palume esitada hiljemalt 5.jaanuariks 2023.a.

 

 

Info edastas

 

Piret Maaring

 

Järvamaa Spordiliit

tegevjuht

697 1485, 5333 3067

piret.maaring@jarvasport.ee

 

 

 

Meie partnerid