Järvamaa Spordiklubidel on võimalik esitada taotlusi 2022.a sporditoetusteks

21.12.2021

On alanud 2022.a Järvamaa Meistrivõistluste  korraldamise õiguse taotlemine ja

Järvamaa 2022a spordivõistluste ja sündmuste korraldamise toetuseks taotluste esitamine.

1.    Järvamaa meistrivõistluste korraldamise õigust ja toetust;

2.    Järvamaa elanikele suunatud harrastusspordi võistluste või liikumisharrastuse sündmuste toetust,
mis  vastavad harrastusspordi toetamise eraldamise korras ette antud kriteeriumitele.

Kõik vormid on üleval Järvamaa Spordiliidu kodulehel  https://jarvasport.ee/et/dokumendid

Taotluste vormid

Harrastusspordi taotlemise reglement ava

Harrastusspordi taotluse vorm ava

Harrastusspordi aruande vorm ava

 

Meistrivõistluste taotluse reglement ava

Meistrivõistluste taotluse vorm ava

Meistrivõistluste eelarve näidisvorm ava

Meistrivõistluste aruande vorm

NB! Palun vaata, et ka 2021.a toetuse saajatel on lepingujärgne aruanne esitatud!

 

Spordiseaduse §4 ütleb, et maakonna spordiliit on maakonnas tegutsevate spordiklubide ühendus,
kes rahvusliku olümpiakomitee liikmena esindab maakonna sporti ja
kellel on ainuõigus korraldada maakonna meistrivõistlusi ning anda vastavaid tiitleid.
Järvamaa Spordiliidu juhatus ootab, et Järvamaa meistrivõistlusi taotletava klubi

ala juhend  vastab JSL juhatuse poolt kinnitatud üldjuhendile.
Meistrivõistluste juhendil peab olema
JSL logo ja klubi logo,
korrektne pealkiri, eesmärk, toimumise aeg ja koht;
osavõtjad ja osavõtutingimused;
 korraldamine ja läbiviimine (reeglid);
autasustamine,
andmekaitse seadusele mõistes kehtiv viide.
Meistrivõistluste juhend on koostatud dokumendi kirjas
 Times New Roman 12.
JSL logo on saadaval:  www.jarvasport.ee

ja ka lisatud kirjas

Palun vaatake ka oma spordiklubi arengukava kehtivst ja selle uuendamisel saata JSL uus arengukava.

Vaata ja kontrolli kas oled liitunud hea juhtimise tavaga  https://www.spordiregister.ee/hea_juhtimise_tava/

 

 

Võistluste läbiviija on kohustatud  kasutama  spordiliidu sümboolikat nii juhendil, kui ka võistlusel  ( spordiliidus olemas (lipud, bännerid rull-up)

ning oma klubi sümboolikat (olemasolul).

 

Taotlused koos  eelarve ja juhenditega palume esitada hiljemalt 5.jaanuariks 2022.a.
Kes läbi interneti ei saa või ei taha esitada võib ka endises vormingus esitada, kuid jälgida, et need oleksid ikka õige aastanumbriga.

 

 

Info edastas

Piret Maaring

 

Järvamaa Spordiliit

tegevjuht

697 1485, 5333 3067

piret.maaring@jarvasport.ee

 

 

Meie partnerid