Paide Särg 2020

Toimumise aeg
L 13.06.2020, 08:00
Asukoht
Paide tehisjärv
Kontaktisik
Valeri Sirotin
Kontaktisiku e-post
Kontaktisiku telefon

Ajakava

08.00-08.45; kogunemine ja registreerimine

08.45-09.00; võistluste avamine ja siirdumine püügipaika

09.00-09.30; püügipaiga ettevalmistus

09.30-12.30; püük

12.30-13.30; kaalumine, autasustamine


Osavõtutasud

Osavõtumaks: noored ja pensionärid 2 eurot, mehed ja naised 5 eurot


Muu info

Võistlusala piirid teatab peakohtunik võistluste avamisel, võistlustel peab jääma etteantud piiridesse

Püügisektoreid ei ole, püügipaiga valikul kehtib reegel: kes ees see mees

Kui korraldajad otsustavad märgitud püügisektorite kasuks, teavitatakse sellest enne  võistust

Võistleja peab arvestama et veetaimestik võib kaldalt püüki segada

Lubatud on pikkade kummikutega või kummipükstega  vette sisse minek ning püügiakna tegemine rohtu

Enne võistluste avamist on püügipaiga valik, ettevalmistus ja sissesöötmine keelatud

Püügipaiga ettevalmistuse ajal on sissesöötmine keelatud

Soovitatav kaugus kaasvõistlejast vähemalt 5m

Püügi ajal on peibutussöötmine lubatud

Konksusöödaks on lubatud kasutada ainult traditsioonilisi naturaalseid söötasi: usse, tõuke, puruvana, maisi jne.

Püüda võib ühe lihtkäsiõngega või rulliõngega, varuõngi võib olla piiramatult

Kahva kasutamine on lubatud, soovitav on kasutada ka sumpa ning kalad elusana hoida

Kaasvõistleja tahtlik segamine on keelatud

Loevad kõik järves esinevad kalaliigid, välja arvatud haug ning alamõõdulised kalad (Linask, l=25cm, L=30cm)

Arvesse lähevad ainult enda püütud kalad

Protestid tuleb esitada peakohtunikule hiljemalt 15 minutit peale püügiaja lõppu

Võistlusklassid: mehed, naised, noored kuni 16a (kaasa arvatud)

Kõigi võistlusklasside võitjad selgitatakse  kalade kaalumise teel. Võitjaks on suurima kogukaalu saanud võistleja. Võrdse kaalu korral läheb koht jagamisele

Autasustatakse kõigi võistlusklasside kolme parimat, Salmo katab auhinnalaua

Tulemused

Meie partnerid