Kabala piirkonna mälumängu seeriavõistlus 2019-2020

Toimumise aeg
N 05.03.2020, 18:00
Asukoht
Kabala Rahvamaja
Spordialad
Mälumäng
Juhendid
Kontaktisik
Heli Martin
Kontaktisiku e-post
Kontaktisiku telefon
Kodulehekülg

Tulemused

Juhend

KABALA  piirkonna mälumängu seeriavõistluse

                         j u h e n d

                  35 hooaeg 2019-2020

 

 

Eesmärk:

1) pakkuda elanikele võimalust võistelda mälumängus

2) selgitada välja parimad mälumängu võistkonnad

 

Aeg ja koht:

Võistlushooaeg on novembrikuust kuni aprillikuuni ( kuus korda)

Esimene voor 06. november 2019

Teine voor  05. detsember 2019

Kolmas voor 16. jaanuar 2020

Neljas voor 6. veebruar 2020

Viies voor  12. märts 2020 ja

Kuues ehk viimane voor  9. aprill 2020

Mängud toimuvad  Kabala  rahvamajas, algusega kell 18.00.

Juhtimine ja korraldamine

Võistlusi viib läbi Kabala Kultuuri ja Spordi Selts koostöös Kabala Rahvamajaga.  Küsimused koostab ja mälumängu juhib Mati Roosma.

Iga voor koosneb kolmekümnest küsimusest, mis haaravad sporti, variat, kunsti, muusikat ja  loodust.

Osavõtjad:

Osa võivad võtta kõik vabalt moodustatud neljaliikmelised võistkonnad.

Võitja selgitamine:

Iga vooru järgi selgitatakse selle mängu võitja. Kohapunkte antakse: I koht 10 punkti, II koht 9 punkti. III koht 8 punkti jne.

Kuuest  mängitavast voorust läheb üldvõitja selgitamiseks arvesse viie parema vooru kohapunktid.

 Punktide võrdsuse korral määrab paremuse suurimate kohapunktide arv.

Autasustamine:

Kõiki võistkondi autasustatakse  meenetega.

Majandamine:

Võistluste läbiviimisega seotud kulutused kaetakse Kabala Kultuuri ja Spordi Seltsi ja Kabala rahvamaja  eelarvest.

Üldiselt

Kõik antud juhendis määratlemata küsimused lahendavad võistluste korraldajad võistluspaigas.

Mälumängu tulemused pannakse üles Türi valla kodulehel.

 

Kabala Kultuuri ja Spordi Selts, Türi Kultuurikeskus - Kabala Rahvamaja

Meie partnerid