Järvamaa 2020.a MV segapaarismängus

Toimumise aeg
L 12.12.2020, 10:00
Asukoht
Türi Spordihoone
Spordialad
Koroona
Kontaktisik
Kalju Mägi
Kontaktisiku e-post
Kontaktisiku telefon

Tulemused

Järvamaa koroona segapaarismängu MV juhend 2020

  JÄRVAMAA      KOROONA   SEGAPAARISMÄNGU
MEISTRIVÕISTLUSTE 

JUHEND
 
I EESMÄRK :
1.Pakkuda võistlemise võimalusi maakonna koroonamängu huvilistele ja hoogustada koroonamängu tervikuna maakonnas.
II AEG JA KOHT :
2. Võistlused toimuvad Türi võimlas 12.12.2020.a. Algus kell 10.00
III REGISTREERIMINE
3.Võistlejate nimeline registreerimine toimub võistluspäeval kell 9.30-9.45
IV OSAVÕTJAD
4.Võistlustest lubatakse osa võtta kõikidel sportlastel, kes järgivad kehtivaid koroonamängu  võistlusmääruseid. Järvamaa meistrivõistluste tiitel antakse Järvamaal elavale, õppivale, töötavale ja  Järvamaa spordiklubide liikmeskonda kuulevale sportlasele.
 V KORRALDUS , LÄBIVIIMINE JA TULEMUSTE ARVESTAMINE
5. Võitlused korraldab ja viib läbi Türi Spordiklubide Liit .Võistlused viiakse läbi Eestis kehtivate võistlusmääruste kohaselt 
6..Mängitakse  “parem kolmest” (3:0; 2:1) sõltuvalt osavõtjate arvust kas šveitsi süsteemis    (üle 12  paari) vastavalt osalejate arvust 5, 6, 7 jne vooruga ( Šveitsi süsteemis paremusjärjestus : võrdsete punktide korral liidetakse kokku punktide arv , mis mängijal oli iga vooru järel . Suurima summa saanud võistleja saab kõrgema koha . Kui ka see ei selgita paremusjärjestust , siis jäetakse ära  I , II jne vooru järgsed punktid ) . Kuni 8 paariga mängitakse turniirisüsteemis  või  8-12 paariga alagruppides turniirisüsteemis ( eelmise aasta neli  kuni kuus  paremat paari paigutatakse) : alagrupid moodustuvad : I , IV ,VI , 2 , 4 , 6 ,8 jne – II , III ,V , 1, 3 , 5 , 7 jne ; 1,2 jne numbrid loositakse ( turniiri  süsteemis paremusjärjestus võidetud punktide (võidetud geimide) järgi: punktide võrdsusel korral läheb esimesena arvesse  omavahelise mängu tulemus ja seejärel parem tulemus  kõrgema koha saavutanud segapaariga.
VI AUTASUSTAMINE
 7. I-III kohale tulnud võitlejaid autasustatakse Järvamaa meistrivõistluste medali  ja diplomiga,     
Võisteldakse järgmistes klassides :
1)segapaar ( naine + mees )
VII VÕISTLUSTE LÄBIVIIMINE
8. Kõik võistluse läbiviimisega seotud kulud kannab Järvamaa Spordiliit . Võistluste lähetamisega ja toitlustamisega seotud kulutused kannavad sportlased ise või neid lähetanud organisatsioonid.
VIII  ÜLDISELT
9. Kõikidel võistlejatel  kaasa võtta  kiid  ja vahetusjalanõud. Mänguseibid ja löögikettad on korraldajate poolt .
10.Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab kohtunikekogu  koos võistlejatega kohapeal .

Informatsioon mobiililt: 53413643

Koostas :                                  Kalju  Mägi

Meie partnerid