Kabala piirkonna mälumängu seeriavõistlus II etapp

Toimumise aeg
N 09.12.2021, 18:00
Asukoht
Kabala
Spordialad
Mälumäng
Kontaktisik
Laura Otsus

Ajakava

Eesmärk:

1) pakkuda elanikele võimalust võistelda mälumängus

2) selgitada välja parimad mälumängu võistkonnad

 

Aeg ja koht:

Võistlushooaeg on novembrikuust kuni aprillikuuni ( kuus korda)

Esimene voor 11. november 2021

Teine voor  09. detsember 2021

Kolmas voor   jaanuar 2022

Neljas voor   veebruar 2022

Viies voor    märts 2022 ja

Kuues ehk viimane voor   aprill 2022

Mängud toimuvad  Kabala  rahvamajas, algusega kell 18.00.

Juhtimine ja korraldamine

Võistlusi viib läbi Kabala Kultuuri ja Spordi Selts koostöös Kabala Rahvamajaga.  Küsimused koostab Mati Roosmaa. Mälumängu viib läbi Laura Otsus.

Iga voor koosneb kolmekümnest küsimusest, mis haaravad sporti, variat, kunsti, muusikat ja  loodust.

Osavõtjad:

Osa võivad võtta kõik vabalt moodustatud neljaliikmelised võistkonnad.

Võitja selgitamine:

Iga vooru järgi selgitatakse selle mängu võitja. Kohapunkte antakse: I koht 10 punkti, II koht 9 punkti. III koht 8 punkti jne.

Kuuest  mängitavast voorust läheb üldvõitja selgitamiseks arvesse viie parema vooru kohapunktid.

 Punktide võrdsuse korral määrab paremuse suurimate kohapunktide arv.

Autasustamine:

Kõiki võistkondi autasustatakse  meenetega.

Majandamine:

Võistluste läbiviimisega seotud kulutused kaetakse Kabala Kultuuri ja Spordi Seltsi ja Kabala rahvamaja  eelarvest.

Üldiselt

Kõik antud juhendis määratlemata küsimused lahendavad võistluste korraldajad võistluspaigas.

Mälumängu tulemused pannakse üles Türi valla kodulehel.

 

Kabala Kultuuri ja Spordi Selts, Türi Kultuurikeskus - Kabala Rahvamaja

Meie partnerid