Alates 3. märtsist (kolmapäev) kuni 28. märtsini kehtivad uued sporditegevuse juhised.

01.03.2021

 Olulisemad muudatused spordi valdkonnas:

  1. Sisetingimustes on lubatud senise 50% ruumi täituvuse asemel 25%. Iga harrastaja kohta on vajalik tagada 10m2 ala kus treeningtegevust läbi viia. Harrastajapaari kohta 20m2 .
  2. Välitingimustes on senise 50 suuruse grupi asemel lubatud treenimine kuni 10 inimese suuruses grupis.
  3. Nii sise- kui välitingimustes on spordivõistlustel osalemine lubatud vaid professionaalsetele sportlastele. Professionaalse sportlase mõiste selgitus juhendis.
        Edaspidi on vajalik koondise liikmete ja kandidaatide nimekiri enne avalikustamist saata kultuuriministeeriumile ülevaatamiseks.

Huviharidus, -tegevus, täiendkoolitus, -õpe ja noorsootöö ja sport

 

Laste, noorte ja täiskasvanute huvihariduses, huvitegevuses, täiendkoolitusel, täiendõppel, noorsootöös ning sportimisel ei ole kuni 28. märtsini rühmaviisiline tegevus või treening siseruumides lubatud. Lubatud on tegevusi või treeninguid teha kas üksi või kahekesi, näiteks personaaltreeneri või treeningpartneriga, hoides teiste inimestega vähemalt kahemeetrist vahemaad. Piirang ei kehti peredele. Spordialadel, mis lähevad individuaalspordi mõiste alla, näiteks tennises, on lubatud ka paarismängud.

 

 

Välitingimustes sportimisele, treenimisele, noorsootööle, huvitegevusele, huviharidusele, täienduskoolitusele ja täiendõppele hakkab 3. märtsist kehtima kord, mille järgi on lubatud koos juhendajaga senise 50 asemel kuni 10-inimeselised rühmad. Grupid ei tohi teiste rühmadega kokku puutuda.

 

Spordivõistlused ning spordi- ja liikumisüritused ei ole üldjuhul lubatud. Erisus on pealtvaatajateta spordivõistlused, kus osalevad spordialaliidu võistlussüsteemis professionaalsed sportlased, Eesti täiskasvanute ja noorte koondiste liikmed ja kandidaadid ning võistkondlike alade esi- ja meistriliigade mängijad.

 

SPORDITEGEVUSE JUHEND

 

SPORDIVÕISTLUSTE JUHEND

Meie partnerid