(kokku 2)
Praegune vaade
Järvamaa 2013. a meistrivõistlused bowlingus seenioridele
Järvamaa meistrivõistlustel bowlingus järgitakse käesolevat juhendit. Kõigis reglemendiga
reguleerimata küsimustes lähtutakse kehtivatest Eesti Veeremängude Liidu võistlusmäärustest.
EESMÄRK
Selgitada välja Järvamaa meistrid bowlingus seenioride vanuseklassis.
Arvestus toimub eraldi meestele ja naistele.
TOIMUMISE AEG
02. aprill 2013. a. algusega kell 18:30.
Eelvõistlus algusega kell 18:30
Finaal algab peale eelvõistlust umbes kell 21:30.
TOIMUMISE KOHT
Türi-Allikul, Veski-Silla bowlingusaalis (4
rada, Brunswick)
KORRALDAJAD
Võistluse korraldaja on MTÜ Veskisilla Bowlinguklubi
(vastutaja: Vello Talviste, tel 52
46
468, vello@vsbowling.ee)
OSAVÕTJAD
Võistlusel võivad osaleda ainult Järvamaal elavad või põhikohaga töötavad kodanikud ning
Veskisilla Bowlinguklubi liikmeskonda kuuluvad seeniorid, kes 01.
aprilliks
2013.
a. on
50
aastased või vanemad.
OSAVÕTUTASU
Võistluse osalustasu on 12.- eurot.
REGISTREERUMINE
Registreerumine toimub kuni 01.
aprilli
2013.
a. kell 17:00-ni e-mailile vello@vsbowling.ee.
Võistlusele registreerumine on võimalik vabade aegade olemasolul ka Veski-Silla bowlingusaalis
kuni eelvõistluse alguseni 02.
aprillil
2013.
a. kell 18:30.
VÕISTLUSSÜSTEEM
Arvestus toimub eraldi meestele ja naistele.
Võistlus naistele
Individuaalne, 4
sarja, euroopa mänguviis, 2-3 mängijat rajal. Rajad loositakse. Radade vahetus
pärast igat sarja. Soojenduseks 3 ruutu mängija kohta alustusrajal. Ümberviskamine ei ole
lubatud. Lõplik paremusjärjestus selgitatakse 4 sarjaga kogutud punktide alusel.
Eelvõistlus meestele
Individuaalne, 4
sarja, euroopa mänguviis, 2-3 mängijat rajal. Rajad loositakse. Radade vahetus
pärast igat sarja. Soojenduseks 3
ruutu mängija kohta alustusrajal. Ümberviskamine ei ole
lubatud. Paremusjärjestus selgitatakse 4
sarjaga kogutud punktide alusel.
Meeste Round-Robin finaal
Finaali pääseb eelvõistluse 4 parimat meesmängijat. Eelvõistlusel saavutatud punktid võetakse
kaasa. Finaalis mängitakse 3 sarja round-robin süsteemis,
matš
mänguviis, boonustega: võidu
eest saab 10
% enda saavutatud punktidest, viigi korral saavad mõlemad võistlejad 5 %
saavutatud punktidest. Boonuspunktid on täisarvulised, komajärgset komponenti ei arvestata).
Radade vahetus vastavalt võistlustabelile.
Finaal toimub 02. aprillil 2013. a peale eelvõistlust algusega umbes kell 21:30.
AUTASUSTAMINE
Mõlema võistlusklassi I, II ja III koha saavutajaid autasustatakse Järvamaa Meistrivõistluse
medali ja diplomiga.
Esikoha saavutajaid autasustatakse lisaks Järvamaa Meistri karikaga.
TASAPUNKTISEISUDE LAHENDAMINE
Naiste võistlusel ja meeste eelvõistlusel
a)
Võrdsete punktide korral on parem mängija, kes on saavutanud parema viimase sarja
tulemuse. Selle võrdsuse korral arvestatakse eelviimase jne. sarja tulemust.
b)
Kui kõik eelpooltoodud parameetrid on võrdsed, selgitatakse võitja ühe heite kaupa
täislauale (10 kurikat) kuni võitja selgumiseni.
round-robin finaalis
a)
Võrdse punktisumma puhul on võitja see, kelle
kogu võistluse
puhas punktisumma (ilma
boonusteta) on parem.
b)
Kui puhas tulemus on sama, siis on võitja round-robini omavahelise mängu võitja.
c)
Kui omavaheline mäng jäi viiki, siis on võitja see, kellel on rohkem võite round-robin
voorust.
d)
Võrdse võitude arvu puhul on võitja see, kellel on round-robin vooru parima ja halvima
sarja vahe väiksem.
e)
Kui ka parima ja halvima sarja vahe on sama, määrab võitja parim sari round-robin
voorust.
f)
Kui kõik eelpooltoodud parameetrid on võrdsed, selgitatakse võitja ühe heite kaupa
täislauale (10 kurikat) kuni võitja selgumiseni.